Seccions

Tir al Plat - Fossat Olímpic

Aquesta modalitat que es practica en el nostre club consisteix en disparar 125 plats ( 5 series de 25 plats ) amb escopeta del calibre 12  i amb cartutxos amb 24 grams de ploms, en una canxa a l’aire lliure i des de 9 punts diferents. Es dispara sobre plats de 11 cm de diàmetre amb trajectòries conegudes i llançats des de dos casetes situades en els laterals de la canxa de tir.

La mateixa modalitat femenina consisteix en disparar 75 plats  ( 3 series de 25 plats )

Precisió

El Club de Tir el Moli es una entitat esportiva a on es practica el tir de precisió amb arma curta dins les modalitats de Foc Central, Pistola Standard i Pistola 9 mm, els trets es fan sobre blancs situats a 25 metres.

Les modalitats son :

Pistola Foc Central amb calibres 32, 38 o 9 mm

Trenta trets de precisió i trenta en tir rapit .

La fase de precisió es de 6 series de 5 trets en 5 minuts i la fase de tir rapit es de 6 series de 5 trets en 3 segons per cada tret.

Pistola Standard amb pistola calibre 22

Consta de seixanta trets de competició dividits en tres fases.

La primera fase es de 4 series de 5 trets a 150 segons

La segona fase es de 4 series de 5 trets a 20 segons

La tercera fase de 4 series de 5 trets a 10 segons

Pistola 9 mm

Es tira únicament amb pistola calibre 9 mm.

Consta de trenta trets de precisió i trenta de tir rapit.

La sèrie de precisió es de 6 series de 5 trets a 150 segons i la de tir rapit de 6 series de 5 trets a 20 segons .

Aquestes tirades son valides per la renovació de la llicencia d’armes .

Recorreguts de Tir (IPSC)

IPSC (INTERNACIONAL PRACTICAL SHOTING CONFERENCE) o Recorreguts de Tir.

Consisteix en mesurar la capacitat d’un tirador de disparar un arma de foc de manera rapica i precisa. Es un esport molt dinàmic amb diversitat de recorreguts de tir amb blancs de diferents tipologies, fins i tot mòbils.

En el nostre club no el podem practicar però si tenim creat un equip de tiradors d’aquesta modalitat que es deplazen a diferents camps de Catalunya per practicar aquest esport.

Aquest esportistes tenen que tenir una llicencia tècnica de l’especialitat de recorreguts de tir , que s’ha de renovar cada any

Recorreguts de Tir (AIPSC)

AIPSC (AIR INTERNACIONAL PRACTICAL SHOTING CONFERENCE) o Recorreguts de Tir amb pistoles d’aire comprimit

Consisteix en mesurar la capacitat d’un tirador de disparar un arma d’aire de manera rapica i precisa. Es un esport molt dinàmic amb diversitat de recorreguts de tir amb blancs de diferents tipologies, fins i tot mòbils.

Tir amb Arc

Consisteix en la pràctica de tir amb arc.

Horari d’Estiu

Del 10 d'abril al 8 d’octubre
 

Dimecres, dijous i divendres

De 11.00 a 20.00

Dissabtes de 8.00 a 20.30

Diumenges i festius de 8.00 a 13.30 h
 

Horari d’Hivern

Del 9 d’octubre al 9 de d'Abril

De dimecres a divendres de 10 h a 18 h

Dissabtes de 08 h a 18 h

Diumenges i festius 08 a 13.30 h

 

Tancat per vacances

Del 24 de desembre al 11 de gener (ambdós inclosos)

Club de Tir el Molí  © 2022. All rights reserved. Coded by Globaldevelopers