CAT / ESP / FR / ENG
Club de tir "El Molí"
Club de tir “El Molí”
Club de tir “El Molí”
Club de tir "El Molí"
Club de tir "El Molí"
Club de tir “El Molí”
Club de tir “El Molí”
Club de tir “El Molí”
Club de tir “El Molí”
Club de tir “El Molí”

El CLUB DE TIR «EL MOLÍ» és una entitat privada amb personalitat jurídica pròpia constituïda sota la forma de societat esportiva en virtut dels estatuts aprovats i registrats al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 3224. El seu objectiu principal és el foment i la pràctica continuada de l’activitat esportiva, que du a terme amb caràcter federat i sense ànim de lucre.
El club té com a principal activitat esportiva la pràctica del tir olímpic en les modalitats de Plat i Precisió existents i reconegudes per la Federació Catalana de Tir Olímpic.
El funcionament de la nostra entitat es regeix pels principis democràtics i representatius, i la seva sobirania plena resideix en l’Assemblea General de Socis.

Fundada l’1 d’octubre del 1978, l’entitat va quedar registrada el 9 de gener del 1979 a l’antic Consejo Superior de Deportes amb el número 13001 i sota el nom de CAMPO DE TIRO LLANSA. L’11 d’abril del 1992, l’Assemblea General va aprovar el canvi de nom de l’entitat, que va passar a denominar-se CLUB DE TIR «EL MOLÍ».